#LaMiradaSaó

Tenim una forma única de mirar les persones
que ens permet veure el seu valor
com a individus dins de la societat.

Saó, segons diccionari de la llengua catalana

Grau d’humitat d’una terra, abundant o suficient perquè produeixi fruit, especialment després d’una ploguda.

Grau de creença en les persones, en les seves capacitats, valors i dignitat. I en l’acompanyament i l’orientació com a factor clau que les ajuda a trobar les eines i els recursos necessaris per créixer i sortir de les situacions d’exclusió.

Que els infants, joves i les famílies desenvolupin les seves capacitats personals, socials i laborals que els permeti sortir de la situació de vulnerabilitat i esdevenir part de la ciutadania activa i de la transformació social.

Construir un món liderat per persones compromeses amb sentit de la comunitat i amb recursos per treballar pel bé comú. Formar part d’un teixit socioeconòmic possibilitador on es garanteixin drets i la igualtat d’oportunitats.

Orientació a la persona

La nostra intenció és la millora de les condicions i oportunitats de futur basades en les seves necessitats reals.

Equitat

Identifiquem i treballem en les mesures necessàries perquè totes les persones rebin un tracte que els permeti obtenir les mateixes oportunitats sense cap mena de discriminació.

Honestedat

La nostra activitat és el reflex dels nostres valors, fidels al nostre compromís amb totes les persones que formen part de l’associació.

Compromís

Amb la transformació social, l’orientació a les persones, la defensa dels drets i l’accés d’oportunitats per garantir les necessitats i expectatives d’infants, joves i adults.

L’associació SaóPrat va néixer l’any 2004 impulsada per 3 institucions religioses – Concepcionistes, Teresianes i Maristes – que des de l’any 1992 participaven activament en els barris de Sant Cosme i Sant Jordi-Ribera Baixa del Prat de Llobregat desenvolupant tasques de voluntariat vinculades a l’educació i la construcció ciutadana.

Des de l’inici es va treballar per donar respostes a les problemàtiques de fracàs escolar i de manca d’oportunitats dels joves expulsats del sistema.

Una de les primeres activitats va ser el Centre Obert com a evolució del reforç educatiu que ja es feia a l’associació de veïns. 

L’any 2006 es van iniciar els projectes dedicats a l’orientació, acompanyament i formació laboral dels joves i el 2007 es va crear l’Empresa d’Inserció com a peça innovadora i educativa per enriquir els itineraris dels joves. 

Posteriorment, es van posar en marxa els programes d’inserció laboral en els que participen adults amb dificultats per accedir al mercat laboral.

Saó ha continuat ideant nous projectes com a resposta de les necessitats socials emergents, evolucionant i creant noves maneres d’acompanyar els joves en el seu camí de recuperació de motivacions i creixement personal. 

Ja hem acompanyat més de 5.000 persones i actualment tenim 11 projectes actius des dels quals acompanyem anualment més de 900 persones.

Som un equip format per persones de diferents perfils: educadores, treballadores socials, tècniques de manteniment, cuineres, dissenyadores, administratives, economistes, mestres i voluntàries que treballem en la construcció d’una societat més justa i igualitària.

En cas de voler-se posar en contacte amb alguna de les persones que formen part de la junta, cal escriure a saoprat@saoprat.net

Junta directiva

presidenta_sao

M. Eulàlia Freixas

Presidenta

Secretaria_sao

Catalina González

Secretària

tresorer_sao

Marcelo Montori

Tresorer

Coordinació general

directora Saó
M. Carmen Olaya

Directora

mc.olaya@saoprat.net

Sóc dona, economista de formació, educadora de vocació. Crec en les persones.

Des del setembre 2017 liderant i acompanyant l’equip humà de SaóPrat, de l’associació i de l’empresa d’inserció, per assolir el desplegament de la seva missió en coherència amb els seus valors i visió, des de l’escolta a les usuàries, treballadores, el territori i altres parts interessades per impulsar respostes adequades a les necessitats socials actuals i emergents.

Anteriorment, m’he dedicat a impulsar, dirigir i desenvolupar projectes de diferents tipologies, intentant aportar-hi valor i amb una actitud de diàleg i col·laboració.

Màster Universitari en RSC – UOC (2014-2016), Postgrau en gestió i direcció d’ONLs i d’economia social – U Ramon Llull (2012-2013), Llicenciada en Ciències Econòmiques i empresarials – U de Barcelona (1987 – 1993)

captacions de fons Sao
Alba Barbarà

Coordinadora Àrea de Captació i Comunicació

alba.b@saoprat.net

coordinació joves
Melodie Adan

Coordinadora de Joves

melodie.a@saoprat.net

coordinacio insercio laboral
Olga Valls

Coordinadora d’inserció laboral

olga.valls@saoprat.net

infància i famílies
Elena Muñoz

Coordinadora d'Infància i família

elena.m@saoprat.net

empresa d'insercio
Jordi Ibáñez

Coordinador d'Empresa d'Inserció

j.ibanez@saoprat.net

SaóPrat som una entitat transparent i responsable amb el finançament que rebem, tant públic com privat, que ens permet poder desenvolupar els nostres projectes.

Dades del curs 2020-21

ingressos_22
despeses_22

Total ingressos  …………………………………  1.059.595,62 €

Total despeses …………………………………..  1.044.416,65 €

Resultat de l’exercici ………………………….  15.178,97 €

Pressupost anual 2022-23

Finançament públic  …………………………………  699.153,42 €

Finançament privat ………………………………….  464.226,40 €

Ingressos propis  ……………………………………..  27.000,00 €

Total  ……………………………………………………..  1.190.379,82 €

Atenció directa  ………………………………… 1.033.688,60 €

Comunicació …………………………………….  20.000 €

Administració  …………………………………. 125.000 €

Altres despeses …………………………………. 10.000 €

Total  ……………………………………………….  1.188.688,60 €

Dades de l’empresa d’inserció

L’Associació SaoPrat és soci únic de l’empresa i l’administradora és Catalina González.

balanç social 2022xes

Certificacions

Cerquem la màxima qualitat, analitzem i avaluem els nostres processos de manera continua. Tenim la Certificació de Qualitat ISO 9001:2015 certificada per l’empresa SGS.

SGS

Aquest curs s’ha completat el procés de reflexió estratègica, en el que han participat totes les persones treballadores de l’associació, tant en la fase de diagnosi i escolta com en la fase de decisió i concreció de les línies de treball.

Joves

Generar un espai físic que els joves puguin apropiar-se i des del que generin propostes i activitats comunitàries i transformadores i que alhora siguin facilitadores dels seus processos de desenvolupament personal, amb l'acompanyament de les professionals de Saó.

Salut mental

Generar un projecte focalitzat en l'atenció a les problemàtiques de salut mental que presenten moltes de les nostres usuàries, amb atenció psicosocial especialitzada, propera i periòdica que complementi la intervenció socioeducativa que es fa des dels projectes actuals.

Interseccionalitat

En col·laboració amb l'Institut Diversitas, es planteja realitzar una formació als/les professionals de Saó per tal de tractar en profunditat la perspectiva interseccional, i incorporar aquesta perspectiva en la metodologia d'intervenció socioeducativa. A partir de la participació de tots els projectes de l'entitat i, per tal de tractar en profunditat el contingut formatiu, es partirà de l'eix escollit: diversitat cultural i d'origen.

Sostenibilitat

Enfortir la sostenibilitat global de Saó, des de la perspectiva tècnica vetllant per la formació, cohesió, cura i motivació de les persones que formen Saó; des de la perspectiva econòmica vetllant per diversificar les fonts d’ingressos tot incrementant les captacions privades i la generació de recursos propis; des de la perspectiva mediambiental, prenent consciència dels impactes negatius que la nostra activitat genera i establint accions per minorar-los.

Compromesos amb
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS)

ODS1
ODS 3
ODS4
ODS5
OD8
ODS17

D’aquí al 2030 volem assegurar que totes les nenes i tots els nens poden acabar l’ensenyament primari i secundari, amb resultats d’aprenentatge pertinents i efectius.

Treballem per aconseguir la feina plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

Volem assegurar l’accés igualitari de tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa l’ensenyament universitari.

Fomentem i promovem la constitució d’aliances eficaces a les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Fem xarxa

Fem una aposta decidida per la comunitat i la promoció del territori, a través de l’economia social, solidària i el desenvolupament sostenible. Formem part i participem en:

Taula d’Infància del Prat de Llobregat
Taula Comunitària de Sant Cosme
Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat
Taula d’Economia Social del Prat de Llobregat
Taula de Participació Social de Catalunya
Consell Municipal de Serveis Socials
Consell Municipal de la Dona
Taula de Voluntariat del Prat de Llobregat
Taula de Nova Ciutadania del Prat de Llobregat
Xarxa Jove Barcelona, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Amb el suport de

Troba’ns!

Avinguda del Canal, 110
08820 El Prat de Llobregat

Metro El Prat Estació
Rodalies El Prat Estació

Contacta’ns

tel. 93 479 23 78

saoprat@saoprat.net

Horari d’atenció

dilluns a divendres de 9 a 18h.