Vols treballar amb nosaltres?

«Ens mouen les ganes de ser part del canvi, de passar a l’acció perquè el nostre compromís és el d’oferir oportunitats a les persones en situació de vulnerabilitat, habilitant espais de comunicació i d’aprenentatge.» #LaMiradaSaó

Borsa de treball

Funcions

Les principals funcions a realitzar són:

 • Acompanyament individualitzat dels alumnes en el seu procés formatiu d’adaptació al ritme i la dinàmica acadèmica.
 • Intervenció directa que permeti l’assoliment dels objectius del projecte.
 • Elaboració i avaluació del pla de treball individualitzat conjuntament amb el/la adolescent i jove.
 • Afavorir el desenvolupament de competències d’organització i planificació en relació amb l’estudi i l’acompliment de tasques educatives diverses.
 • Consolidar i ampliar l’aprenentatge en les competències bàsiques.
 • Estimulació del gust per aprendre i per la feina ben feta.
 • Afavorir la millora en el rendiment escolar dels adolescents i joves.
 • Desenvolupament d’habilitats socials que millorin la inclusió en el medi escolar i social.
 • Col·laborar en la coordinació interna i en el treball en equip, fent les propostes pertinents a la coordinació del projecte.
 • Dissenyar, executar i avaluar les propostes d’activitats grupals.
 • Acompanyar als i les adolescents i joves en el seu procés emocional a través de les tutories individuals.

Tasques

Les tasques a desenvolupar:

 • Acompanyar al adolescent i jove en el seu procés formatiu: acollida, suport i motivació vers els estudis.
 • Programar i portar a terme activitats de suport a l’estudi.
 • Registre de la informació i els seguiments de les tutories individuals.
 • Elaboració, seguiment i avaluació dels plans de treball individualitzats. Portar a terme els acords presos i fer-ne el seguiment.
 • Coordinació estreta amb l’equip educatiu del projecte i amb altres projectes socio educatius de l’entitat.
 • Coordinacions amb diferents serveis externs a l’entitat: Serveis Socials, Ajuntament, Instituts, Escoles…
 • Donar a conèixer equipaments i recursos del territori.
 • Generar dinàmiques facilitadores dels aprenentatges i potenciadores d’un clima de convivència i cooperació.
 • Fer les gestions i tasques administratives de seguiment pertinents.
 • Dissenyar, elaborar i avaluar els objectius i la planificació de la Programació General Anual del projecte.
 • Participació en l’espai de supervisió externa de casos.

Requisits

Tècniques

 • Competència didàctica i domini dels continguts del currículum escolar i de la programació didàctica, així com dels recursos a través dels quals es pot treballar
  TIC, documentació, experimentació…).
 • Capacitat d’establir un vincle sòlid i de confiança amb els adolescents i joves
  participants del projecte.
 • Capacitat d’adaptació i sensibilitat per captar les necessitats dels adolesecents i
  joves de forma creativa i innovadora.

Requisits

 • Titulació universitària relacionada amb l’àmbit de l’educació (magisteri, pedagogia, educació social, psicopedagogía o psicología).
 • Coneixement de la llengua: català, castellà, i es valorarà el coneixement d’anglès.
 • Domini alt de les eines TIC i del paquet Office.

Transversals:

 • Treball en equip i col·laboració amb agents externs.
 • Gestió i regulació emocional.
 • Organització i planificació del treball.
 • Anàlisi i resolució de problemes aportant solucions.
 • Flexibilitat i adaptabilitat.
 • Compromís amb l’entitat.
 • Habilitats comunicatives i relacionals.
 • Autonomia, proactivitat i creativitat.
 • Pensament crític.

Requisits:

És imprescindible que l’educador/a de Bassa tingui titulació universitària relacionada amb l’àmbit de l’educació (magisteri, pedagogia, educació social, treball social, psicopedagogia o psicologia)

Envia la teva sol·licitud
Borsa de treball

Funcions

Les principals funcions a realitzar són:

 • L’acompanyament individualitzat dels alumnes en el seu procés d’adaptació al ritme i la dinàmica escolar.
 • Afavorir el desenvolupament de competències d’organització i planificació en relació amb l’estudi i l’acompliment de tasques educatives diverses.
 • Consolidar i ampliar l’aprenentatge en les competències bàsiques.
 • Estimulació del gust per aprendre i per la feina ben feta.
 • Desenvolupar habilitats socials que millorin la inclusió en el medi escolar i social.
 • Col·laborar en la coordinació interna i en el treball en equip.
 • Acompanyar als infants i adolescents en el seu procés emocional inherent al procés formatiu, a través de la realització de tutories individuals, si s’escau.
 • Coordinació estreta amb l’equip educatiu del projecte i amb altres projectes socio educatius de l’entitat.
 • Coordinacions amb diferents serveis externs a l’entitat: Serveis Socials, Ajuntament, Instituts, Escoles…

Tasques

 • Adaptació de materials i continguts de treball segons nivell.
 • Acompanyament en la resolució de dubtes i/o dificultats davant les tasques.
 • Treball exhaustiu en rutines i hàbits d’estudi.
 • Potenciació d’activitats per fomentar l’atenció i la reflexió en l’alumnat.
 • Realització d’activitats i propostes per millorar l’autoestima.
 • Afavorir el treball cooperatiu i per projectes dintre de les sessions.
 • Propiciar entre els/les alumnes les tutories entre iguals.
 • Comunicació amb la família i estreta coordinació amb el centre escolar.
 • Avaluar la programació trimestral i la Programació General Anual del projecte.

Requisits

Tècniques

Competència didàctica i domini dels continguts del currículum escolar i de la programació didàctica, així com dels recursos a través dels quals es pot treballar (TIC, documentació, experimentació…).

Bàsiques:

 • Nivell C de català.
 • Nivell alt de la llengua castellana (parlat i escrit)
 • Domini alt de les eines TIC i del paquet Office.

Transversals:

 • Treball en equip i col·laboració amb agents externs.
 • Gestió i regulació emocional.
 • Organització i planificació del treball.
 • Anàlisi i resolució de problemes aportant solucions.
 • Flexibilitat i adaptabilitat.
 • Compromís amb l'entitat.
 • Habilitats comunicatives i relacionals.
 • Autonomia, proactivitat i creativitat.
 • Pensament crític.

Requisits

 • És imprescindible que els educadors/es de reforç educatiu tinguin titulació universitària relacionada amb l’àmbit de l’educació (magisteri, pedagogia, educació social, psicopedagogia o psicologia) o bé, la titulació en Integració Social.
 • Estar en possessió del Nivell C de la llengua catalana.
 • Es valorarà l’experiència impartint classes de reforç educatiu.
Envia la teva sol·licitud
Borsa de treball

Tasques

Formador/a LAB Cuina:

 • Elaboració de la programació trimestral i anual dels continguts dels projectes i en l’elaboració dels pressupostos.
 • Implementació directa i seguiment de les activitats dels projectes d’acord amb la programació anual i el calendari compromès als diferents finançadors.
 • Formar als i les joves del curs, donant-los els coneixements tècnics i teòrics necessaris per assolir els continguts del curs.
 • Fer seguiment, donar suport i acompanyar als/les participants dels projectes.
 • Elaborar i revisar el contingut formatiu que permeti als joves assolir coneixements tècnics tenint en compte els diferents ritmes i capacitats dels/les joves.
 • Fer el seguiment dels/les joves (PEIS, tutories, coordinacions amb altres equips, etc.)
 • Realitzar comandes als proveïdors específics i registrar les despeses derivades de la formació.

Educador/a Som-Riu:

 • Disseny, avaluació i gestió de les activitats del projecte.
 • Planificar, dinamitzar i avaluar activitats i tallers.
 • Aplicar propostes de millora.
 • Col·laborar en la gestió interna dels espais, dels equipaments i dels materials.

Amb l’infant/jove i la seva família:

 • Acompanyar i donar suport emocional.
 • Potenciar factors de protecció i oferir eines socioeducatives a les famílies.
 • Orientar, potenciar i acompanyar en els processos educatius dels infants i joves.
 • Adaptar les activitats a les necessitats del grup.
 • Facilitar l’adquisició d’hàbits, valors i aprenentatges positius.
 • Potenciar la convivència i el respecte mutu.
 • Afavorir la inclusió al grup d’iguals en i a nivell comunitari.

Treball en xarxa i en equip:

 • Compartir coneixements i treballar en la mateixa línia d’acompanyament de l’equip educatiu.

Requisits

 • Titulació en alguna d’aquestes formacions: CFGM Cuina i Gastronomia, CFGS direcció de Cuina o Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques.
 • Imprescindible títol de monitor/a de lleure.
 • Coneixements sobre la realitat de les entitats del tercer sector.
 • Experiència professional en infants, joves i famílies.
 • Nivell C de català.
 • Nivell alt de la llengua castellana (parlat i escrit)
 • Domini alt de les eines TIC i del paquet Office.
Envia la teva sol·licitud
Borsa de treball

Funcions

Les principals funcions a realitzar són:

 • Transmetre la informació tècnica als operaris, organitzar l’equip de treball i vetllar per l’acompliment de les condicions tècniques corresponents i del planning previst.
 • Planificar i organitzar els diferents treballs i de coordinar les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés constructiu, donant peu a l’aparició de l’encarregat d’obra.
 • Planificar les feines setmanals i realitzar la compra de materials

Tasques

 • A través de l’execució de les feines de reformes de l’empresa, donar resposta a les demandes de clients i treballar per la sostenibilitat del projecte.
 • Connectar la part educativa a l’Associació amb els tècnics de producció.
 • A través de la feina de l’empresa d’inserció aconseguir que els joves recuperin les seves motivacions i retornin a processos formatius, tot preparant-los tècnicament amb espais individualitzats en horari productiu in situ a les obres a realitzar.

Requisits

Tècniques

 • Coneixements de paleteria i experiència demostrable en obres de construcció
 • Planificació de treballs i seguiment tècnic
 • Domini d’eines informàtiques requerides

Requisits

 • Estudis de formacions de construcció i instal·lacions
 • Diplomatura en Arquitectura Tècnica
 • Formacions en Riscos laborals
 • Experiència d’1 a 3 anys
 • Carnet de conduir B
Envia la teva sol·licitud

Deixa’ns el teu currículum


  #OportunitatSaó

  Aquí els acompanyem en el seu procés fins que tornen a confiar en si mateixos, a identificar i donar valor a les seves petites fites, demostrant-los el què poden fer.

  PaulaEducadora de Bassa
  accio sao

  A PatiPami he descobert un espai per parlar de les meves dificultats i preocupacions en el dia a dia. M'he divertit i em sento més acompanyat i segur de mi mateix.

  YerayJove de PatiPami

  Troba’ns!

  Avinguda del Canal, 110
  08820 El Prat de Llobregat

  Metro El Prat Estació
  Rodalies El Prat Estació

  Contacta’ns

  tel. 93 479 23 78

  saoprat@saoprat.net

  Horari d’atenció:
  dilluns a divendres de 9 a 18h.