Vols treballar amb nosaltres?

«Ens mouen les ganes de ser part del canvi, de passar a l’acció perquè el nostre compromís és el d’oferir oportunitats a les persones en situació de vulnerabilitat, habilitant espais de comunicació i d’aprenentatge.» #LaMiradaSaó

Borsa de treball

Funcions

Bassa

Les principals funcions són:

 • Acompanyament individualitzat dels alumnes en el seu procés formatiu d’adaptació al ritme i la dinàmica acadèmica.
 • Intervenció directa que permeti l’assoliment dels objectius del projecte.
 • Elaboració i avaluació del pla de treball individualitzat conjuntament amb el/l’adolescent i jove.
 • Afavorir el desenvolupament de competències d’organització i planificació en relació amb l’estudi i l’acompliment de tasques educatives diverses.
 • Consolidar i ampliar l’aprenentatge en les competències bàsiques.
 • Estimulació del gust per aprendre i per la feina ben feta.
 • Afavorir la millora en el rendiment escolar dels adolescents i joves.
 • Desenvolupament d’habilitats socials que millorin la inclusió en el medi escolar i social.
 • Col·laborar en la coordinació interna i en el treball en equip, fent les propostes pertinents a la coordinació del projecte.
 • Dissenyar, executar i avaluar les propostes d’activitats grupals.
 • Acompanyar als i les adolescents i joves en el seu procés emocional a través de les tutories individuals.

Gestió Suport Educatiu

 • Orientació estratègica dels projectes en corresponsabilitat amb la coordinadora de l’àrea.
 • Gestió i acompanyament de l’equip socioeducatiu d’acord amb l’estil de governança participativa de l’entitat.
 • Elaboració de la programació anual dels projectes, de la memòria global d’entitat i participació en l’elaboració dels pressupostos.
 • Implementació directa i seguiment de les activitats de cada projecte d’acord amb la programació anual i el calendari compromès als diferents finançadors.
 • Vetllar pel bon funcionament dels grups i garantir la qualitat de les intervencions donant resposta a les necessitats dels participants i dels diferents centres educatius.
 • Vetllar per la coordinació de l’equip socioeducatiu amb l’Àrea de Joves i altres projectes de l’entitat.
 • Vetllar per la participació en les xarxes educatives del territori i en els diferents espais de treball.
 • Facilitar i garantir un bon ambient de treball i la cohesió de l’equip educatiu.

Tasques

Bassa

 • Acompanyar a l’adolescent i jove en el seu procés formatiu: acollida, suport i motivació vers els estudis.
 • Programar i portar a terme activitats de suport a l’estudi.
 • Registre de la informació i els seguiments de les tutories individuals.
 • Elaboració, seguiment i avaluació dels plans de treball individualitzats. Portar a terme els acords presos i fer-ne el seguiment.
 • Coordinació estreta amb l’equip educatiu del projecte i amb altres projectes socioeducatius de l’entitat.
 • Coordinacions amb diferents serveis externs a l’entitat: Serveis Socials, Ajuntament, Instituts, Escoles…
 • Donar a conèixer equipaments i recursos del territori.
 • Generar dinàmiques facilitadores dels aprenentatges i potenciadores d’un clima de convivència i cooperació.
 • Fer les gestions i tasques administratives de seguiment pertinents.
 • Dissenyar, elaborar i avaluar els objectius i la planificació de la Programació General Anual del projecte.
 • Participació en l’espai de supervisió externa de casos.

Gestió Suport Educatiu

 • Donar suport a l’equip d’educadors/es en la tasca socioeducativa.
 • Participació a l’espai de coordinació general de projectes.
 • Portar a terme els acords presos a les reunions d’equip i fer-ne el seguiment.
 • Acompanyar infants, adolescents i joves en el procés formatiu: recepció de la derivació, acollida, entrevistes/tutories, suport i motivació.
 • Fer les gestions i tasques administratives de seguiment pertinents.
 • Coordinacions amb tots els agents del territori i participació a les xarxes educatives i en els diferents espais de treball.
 • Elaboració dels projectes tècnics i memòries justificatives a presentar conjuntament amb la coordinació de l’àrea.
 • Redacció i justificació de subvencions.
 • Entrevistes i selecció de personal.
 • Facilitar i garantir un bon ambient de treball.
 • Participar en els espais de supervisió externa de casos.
 • Totes les necessàries per al bon desenvolupament de les funcions de coordinació.

Requisits

Tècniques

 • Competència didàctica i domini dels continguts del currículum escolar i de la programació didàctica, així com dels recursos a través dels quals es pot treballar (TIC, documentació, experimentació…).
 • Capacitat d’establir un vincle sòlid i de confiança amb els adolescents i joves participants del projecte.
 • Capacitat d’adaptació i sensibilitat per captar les necessitats dels adolescents i joves de forma creativa i innovadora.

Bàsiques:

 • Nivell C de català.
 • Nivell alt de la llengua castellana (parlat i escrit)
 • Domini alt de les eines TIC i del paquet Office.

Transversals:

 • Treball en equip i col·laboració amb agents externs.
 • Gestió i regulació emocional.
 • Organització i planificació del treball.
 • Anàlisi i resolució de problemes aportant solucions.
 • Flexibilitat i adaptabilitat.
 • Compromís amb l’entitat.
 • Habilitats comunicatives i relacionals.
 • Autonomia, proactivitat i creativitat.
 • Pensament crític.

Requisits

 • Imprescindible titulació universitària relacionada amb l’àmbit de l’educació (magisteri, pedagogia, educació social, psicopedagogia o psicologia) i experiència mínima de 2 anys en llocs de treball similars.
 • Estar en possessió del Nivell C de la llengua catalana.
Envia la teva sol·licitud

Deixa’ns el teu currículum


  Vols estar informat de totes les nostres ofertes de feina?

  Segueix-nos a

  Linkedin

  #OportunitatSaó

  Aquí els acompanyem en el seu procés fins que tornen a confiar en si mateixos, a identificar i donar valor a les seves petites fites, demostrant-los el què poden fer.

  PaulaEducadora de Bassa
  accio sao

  A PatiPami he descobert un espai per parlar de les meves dificultats i preocupacions en el dia a dia. M'he divertit i em sento més acompanyat i segur de mi mateix.

  YerayJove de PatiPami

  Troba’ns!

  Avinguda del Canal, 110
  08820 El Prat de Llobregat

  Metro El Prat Estació
  Rodalies El Prat Estació

  Contacta’ns

  tel. 93 479 23 78

  saoprat@saoprat.net

  Horari d’atenció:
  dilluns a divendres de 9 a 18h.